HC1 chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội (UPCoM: HC1) thông báo chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/09/2023.

HC1 chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội (UPCoM: HC1) thông báo chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/09/2023.

Với tỷ lệ thực hiện 10% - tương đương 1,000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu – cùng 8 triệu cp đang lưu hành, ước tính Doanh nghiệp cần chi 8 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Ngày thực hiện dự kiến là 09/10/2023.

Trên thị trường, cổ phiếu HC1 gần như không có thanh khoản. Kết phiên 22/08, thị giá là 10,000 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu HC1 từ đầu năm 2023

Châu An

FILI