Hết quý I/2024, Tập đoàn Sao Mai mới đạt 9,45% mục tiêu lợi nhuận năm

Thời gian qua, Tập đoàn Sao Mai đẩy mạnh đầu tư vào mảng năng lượng

Mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất cả năm 2024 của Sao Mai là đạt 14.222 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính quý I/2024 của ASM, doanh thu thuần đạt 2.548,5 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu gồm: doanh thu thức ăn cá gần 831 tỷ đồng, doanh thu thương mại 798,5 tỷ đồng, doanh thu điện năng lượng mặt trời 207 tỷ đòng, doanh thu cá xuất khẩu 657 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ 47,5 tỷ đồng...

Giá vốn hàng bán ở mức 2.228 tỷ đồng, lãi gộp kỳ này đạt 320,6 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Kết quả quý I/2024, Tập đoàn Sao Mai báo lãi sau thuế đạt 75,6 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tháng 4 vừa qua, Sao Mai nhấn mạnh mục tiêu lợi nhuận năm nay sẽ cao gấp 3 lần năm 2023. Năm ngoái, ASM ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.986 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 274 tỷ đồng.

Tập đoàn này đang có loạt động thái đẩy mạnh mảng bất động sản và năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, Tập đoàn Sao Mai đang tập trung phát triển loạt dự án Khu đô thị mới Sao Mai tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa với quy mô hơn 43 ha, có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thiện trong 2 năm tới. Tập đoàn kỳ vọng kết quả kinh doanh mảng bất động sản sẽ bứt phá mạnh trong thời gian tới.

ASM là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, kết quả kinh doanh chủ yếu đến từ mảng thương mại cá tra và phụ phẩm cá tra (chiếm khoảng 80% tổng doanh thu hàng năm), năng lượng mặt trời (chiếm khoảng 5%) và bất động sản (chiếm khoảng 5%) và du lịch.

Tập đoàn này hiện có tổng cộng 12 công ty con, trong đó nổi bật là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (mã cổ phiếu IDI). Hiện Tập đoàn Sao Mai có 51,23% tỷ lệ biểu quyết tại IDI.

Theo tìm hiểu, tổng tài sản của ASM tại thời điểm 30/3 đạt 20.294 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 1.810 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13,4% lên 4.687,4 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức hơn 2.000 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 2.345 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của ASM hiện là 12.386 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức gần 10.700 tỷ đồng (chiếm gần 53% tổng tài sản) trong đó vay nợ ngắn hạn ở mức 6.336 tỷ đồng, vay nợ dài hạn 4.359 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên 7.908 tỷ đồng.

Sao Mai hiện có các khoản phải thu ngắn hạn từ Công ty mua bán điện - Tập Đoàn Điện lực Việt Nam 149 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với đầu nă; phải thu CTCP Xuất khẩu Thủy Hải sản Sạch 214,7 tỷ đồng, tăng 112% so với đầu năm; phải thu CTCP Dầu cá Châu Á 383,2 tỷ đồng; phải thu khách hàng khác (không được thuyết minh) là 1.239 tỷ đồng.

Xem thêm tại baodautu.vn