Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) báo lãi quý I/2024 giảm mạnh, dự kiến chia cổ phiếu thưởng 150% trong quý II/2024

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 66,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 150%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 150 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Mục đích phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.

Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và giá trị quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán lần lượt hơn 9,5 tỷ đồng và 11,95 tỷ đồng, cùng giá trị quỹ đầu tư phát triển hơn 651 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện sau khi được UBCK thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện quý II/2024. Sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 442 tỷ đồng lên 1.105 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu hợp nhất đạt 1.640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 261 tỷ đồng (không tính cổ tức từ công ty con là 15 tỷ đồng), lần lượt tăng 3% và 13% so với kết quả năm 2023.

Mới đây, Công ty vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, với doanh thu đạt 351,3 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 62,3 tỷ đồng và hơn 49,7 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 30% và 29,89% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc 3 tháng, Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã hoàn thành 21,42% mục tiêu doanh thu và 23,86% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/5, cổ phiếu CSV tăng 1,51% lên mức 60.400 đồng/CP và nếu tính trong vòng 1 năm, giá cổ phiếu này đã tăng hơn gấp đôi, từ dưới vùng giá 30.000 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn