Hóa chất Đức Giang chi 253 tỷ mua lại tài sản từng bị Agribank siết nợ

Tài sản này có địa chỉ tại Lô CN5, Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Giá đấu giá là 253.259.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng thông qua việc chuyển giao toàn bộ tài sản trúng đấu giá cho Công ty TNHH một thành viên Đức Giang Đắk Nông và thành lập Nhà máy cồn Đức Giang trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Đức Giang Đắk Nông.

Công ty TNHH một thành viên Đức Giang Đắk Nông thực hiện tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, đăng ký kinh doanh, thuê đất và các thủ tục khác để để thành lập, quản lý và vận hành Nhà máy cồn Đức Giang theo đúng các quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần quý IV đạt 2.387 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 784 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 39% do tốc độ giảm của giá vốn chậm hơn so với doanh thu.

Biên lãi gộp co hẹp mạnh từ mức 41,4% của quý IV/2022 còn 32,86% của quý IV/2023, tương đương giảm 8,5 điểm phần trăm.

Chốt quý IV, DGC báo lãi sau thuế 745,7 tỷ đồng, giảm 33,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần 9.748 tỷ đồng, giảm 32,5% so với mức thực hiện năm 2022. 

Do mức giảm của doanh thu lớn hơn mức giảm của chi phí, lợi nhuận sau thuế cả năm của DGC giảm mạnh hơn 46%, đạt 3.250 tỷ đồng và chỉ bằng hơn một nửa mức lợi nhuận hơn 6.000 tỷ đồng của năm 2022. 

Trên thực tế, lợi nhuận năm 2023 của DGC dù có phần giảm so với mức đỉnh cùng kỳ, tuy nhiên vẫn được coi là mức lợi nhuận cao trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. 

Trong giai đoạn năm 2020 trở về trước, lãi sau thuế của DGC chỉ đạt mức dưới 1.000 tỷ đồng. Từ năm 2021, lợi nhuận DGC tăng trưởng đột biến, ghi nhận lãi hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. 

Năm 2020, Agribank AMC đã phát thông báo bán đấu giá tài sản Nhà máy cồn Đại Việt. Giá khởi điểm của tài sản là 222.910.000.000 đồng. Trong đó, tiền đặt trước là 10% (tương ứng số tiền 22.291.000.000 đồng).

Xem thêm tại vietnamfinance.vn