Hơn 110 nghìn tài khoản chứng khoán được tạo mới trong tháng 4/2024

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến cuối tháng 4/2024, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân trong nước đạt 7,74 triệu đơn vị (xấp xỉ 7,7% dân số), tương ứng cao hơn 110.622 tài khoản so với thời điểm cuối tháng 3.

Mức tăng này (hơn 110.000 tài khoản) thấp hơn 32% so với tháng 3 (gần 164.000 tài khoản). Hiện, số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm 99,2% tổng số lượng tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong nước đạt hơn 7,7 triệu tài khoản.
Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong nước đạt hơn 7,7 triệu tài khoản.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng 139 tài khoản lên 16.670 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 4, cao hơn so với 97 tài khoản của tháng 3.

Về phía nhà đầu tư nước ngoài, số lượng tài khoản tăng 242 đơn vị trong tháng 4, cao hơn so với 218 tài khoản của tháng 3, trong đó cá nhân tăng 252 tài khoản, ngược lại tổ chức giảm 10 tài khoản. Tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam đến cuối tháng 4 đạt 7,8 triệu đơn vị.

Báo cáo gần đây của Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho thấy, quý I/2024 ghi nhận số lượng tài khoản mở mới tăng trở lại sau việc điều chỉnh giảm đột biến ở quý trước đó. Trong quý IV/2023, VSDC cho biết, 378.100 tài khoản đã bị xóa sổ do các công ty chứng khoán tự làm sạch dữ liệu, loại bỏ bớt những tài khoản rác không có giao dịch.

Vì vậy, số dư tiền của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán trong quý I/2024 tăng lên đáng kể, tăng 24% so với quý trước và tiệm cận mức đỉnh lịch sử tại quý I/2022.

Bên cạnh đó, dư nợ margin đã vượt đỉnh lịch sử và tăng 11% so với quý trước. Tuy nhiên, tỷ lệ cho vay trên vốn chủ của tại các công ty chỉ tăng nhẹ từ 75% lên 79% so với quý trước đó và vẫn còn cách khá xa so với thời kỳ đỉnh điểm tại quý I/2022 (121%). Nguyên nhân là các công ty chứng khoán đã gia tăng lượng vốn khá mạnh trong năm 2022 và thị trường giao dịch thuận lợi giúp lợi nhuận của của nhóm này liên tục tăng qua các quý trong năm 2023 đến nay.

Theo VDSC, nhìn chung trạng thái vị thế thị trường sau quý vừa qua vẫn khá an toàn khi tỷ lệ cho vay/vốn chủ sở hữu vẫn tăng chậm và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư được thể hiện qua mức tiền tại các công ty chứng khoán tăng nhanh hơn mức tăng của dư nợ margin.

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn