Hơn 880 doanh nghiệp Hải Phòng nợ thuế hơn 1.500 tỷ đồng

Cục Thuế Hải Phòng vừa có Thông báo số 3528/TB-CTHPH về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến 31/7/2023. Theo danh sách được công bố, có 886 doanh nghiệp nợ số thuế khoảng 1.529 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty Cổ phần xăng dầu Tân Nhật Minh nợ 233,2 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ 187,5 tỷ đồng; Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam nợ 130,8 tỷ đồng; Chi nhánh công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tại TP Hải Phòng nợ 89,7 tỷ đồng.

Danh sách cũng cho biết Công ty Cổ phần Lisemco nợ 73,3 tỷ đồng; Công ty sản xuất Thép Úc SSE nợ 48 tỷ đồng; Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 nợ 39,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Đông Á nợ 34,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thể thao Hải Phòng nợ 30 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lilama 69 - 2 nợ 26 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thiết bị Nâng Nam Triệu nợ 20,2 tỷ đồng...

Xem thêm tại haiquanonline.com.vn