16:30, 09/09/2022

HOSE nhắc nhở 4 công ty chậm giải trình BCTC soát xét bán niên

Ngày 08/09, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có văn bản nhắc nhở 4 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn gồm CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC), CTCP Cơ điện Thủ Đức (HOSE: EMC), CTCP Damsan (HOSE: ADS) và CTCP SAM HOLDINGS (HOSE: SAM) về việc chậm giải trình BCTC soát xét bán niên 2022.

Trong bài viết này:

    Bốn công ty trên đều công bố BCTC soát xét bán niên 2022 đúng thời hạn. Tuy nhiên, ITCEMC đến ngày 06/09, còn ADSSAM thì đến ngày 07/09 mới công bố giải trình về chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét.

    Theo quy định, doanh nghiệp khi công bố BCTC phải đồng thời giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên. Do đó, 4 công ty trên đã chậm công bố giải trình so với quy định.

    HOSE nhắc nhở và đề nghị các công ty trên tuân thủ đúng quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường.

    Thượng Ngọc

    FILI