08:10, 11/08/2022

HTM muốn thoái sạch vốn tại Vang Thăng Long

Với lý do cơ cấu danh mục đầu tư, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) đăng ký bán hết gần 2 triệu cp của CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) đang sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 09/08-07/09/2022.

Trong bài viết này:

  HTM muốn thoái sạch vốn tại Vang Thăng Long

  Với lý do cơ cấu danh mục đầu tư, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM) đăng ký bán hết gần 2 triệu cp của CTCP Vang Thăng Long (HNX: VTL) đang sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 09/08-07/09/2022.

  Số cổ phiếu HTM đăng ký bán tương ứng tỷ lệ 38.42% vốn tại VTL. Nếu giao dịch thành công, HTM sẽ không còn nắm giữ VTL.

  Chiếu theo giá kết phiên 09/08 là 10,900 đồng/cp, ước tính HTM có thể thu về gần 21 tỷ đồng.

  Về mối liên hệ, ông Vũ Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HTM, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của VTL.

  Thế Mạnh

  FILI