Hủy niêm yết cổ phiếu TAR ngày 21/5

Nguyên nhân TAR bị hủy niêm yết là báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 bị tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Chi tiết hơn, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) cho biết không thể đánh giá và định lượng mức độ ảnh hưởng của một số vấn đề đến báo cáo tài chính năm 2023.

Doanh nghiệp giải trình đang chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng về các vấn đề được nêu trong kết luận thanh tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13/9/2023, bao gồm chủ sở hữu của 15 triệu cổ phiếu TAR trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty; việc lập hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ năm 2021; thông tin liên quan đến số liệu hàng tồn kho công bố trên báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán với giá trị 1.255 tỷ đồng.

Trung An không tiến hành kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023 và cũng không thể hỗ trợ việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm kiểm toán. Với những hồ sơ lưu giữ tại công ty, AASCS không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm truy hồi số liệu hàng tồn kho tại cuối năm 2023 được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất số tiền hơn 965 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu TAR đang bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2023. TAR kết phiên 3/5 tại 5.200 đồng/cp, giảm 39% qua một quý. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đạt 78,3 triệu cp.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I, doanh nghiệp gạo báo lợi nhuận sau thuế 2,7 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. Theo Trung An, nguyên nhân là chi phí sản xuất ở công ty con tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Xem thêm tại vietnambiz.vn