13:00, 07/07/2022

Hủy niêm yết VIE và APP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (HNX: VIE) và CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ (HNX: APP) vào ngày 18/07/2022.

Trong bài viết này:

    Nguyên do là báo cáo tài chính 3 năm 2019, 2020 và 2021 đã kiểm toán của 2 đơn vị này có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc. Ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là 15/07.

    Đối với VIE, số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 2.06 triệu cp, tương ứng giá trị hủy niêm yết theo mệnh giá hơn 20.6 tỷ đồng.

    Đối với APP, số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 4.7 triệu cp, tương ứng giá trị hủy niêm yết theo mệnh giá hơn 47.2 tỷ đồng.

    Duy Na

    FILI