‘Huyền thoại’ pin con thỏ báo lãi kỷ lục, giá cổ phiếu lập đỉnh trước thông tin sắp trả cổ tức 50% bằng tiền

Phiên sáng này 6/5, cổ phiếu PHN của CTCP Pin Hà Nội tăng trần gần 10% lên mức 63.000 đồng/cp dưới tác động tích cực của thông tin kết quả quả kinh doanh cũng như phương án trả cổ tức của doanh nghiệp.

‘Huyền thoại’ pin con thỏ báo lãi kỷ lục, giá cổ phiếu lập đỉnh trước thông tin sắp trả cổ tức 50% bằng tiền
Diễn biến giá cổ phiếu PHN

Về kết quả kinh doanh quý I, Pin Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 126,1 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 21,6% lên gần 737 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu chi phí, giá vốn bán hàng tăng nhẹ lên 90,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm từ 2,2 tỷ xuống còn 1,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng gần 11% lên 8,2 tỷ đồng.

Kết quả, Pin Hà Nội báo lãi trước thuế và lãi sau thuế đạt lần lượt gần 27 tỷ đồng và 21,5 tỷ đồng, đều tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng được ghi nhận là mức lãi cao nhất các quý kể từ khi Công ty niêm yết tới nay.

Ban lãnh đạo Pin Hà Nội cho biết, nguyên nhân chính giúp lợi nhuận trong quý này tăng là do sản lượng tiêu thụ quý I tăng 14% so với cùng kỳ và giá kẽm nguyên liệu giảm từ 15-20% so với quý I/2023.

Năm 2024, PHN đặt mục tiêu doanh thu đạt 483,58 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 60,5 tỷ đồng. Như vậy, Pin Hà Nội đã thực hiện 26,6% mục tiêu doanh thu và 44,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, ngày 23/5 tới đây Pin Hà Nội sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng). Trong đó, 20% là tỷ lệ trả cổ tức 2023 và 30% là tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn