ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính - Kế toán CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7. TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kể từ ngày 26/09/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dânnăm 2023

HNX