14:24, 05/09/2022

IDI: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2021

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE