Khánh Hòa bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang (số 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang).

Theo đó, vốn điều lệ thực góp là 60 tỷ đồng. Loại cổ phần chào bán đấu giá là cổ phần phổ thông. Số lượng cổ phần chào bán là 641.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần chào bán là 10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm là 21.179 đồng/cổ phần.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là tổ chức thực hiện bán đấu giá. Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký và nhận tiền đặt cọc từ ngày 30/1/2024 đến chậm nhất 15h30 ngày 26/2/2024 tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h ngày 29/2/2024 tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành. Thời gian đấu giá từ 9h00 ngày 4/3/2024 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 4/3/2024 đến ngày 9/3/2024. Thời gian hoàn tiền đặt cọc từ ngày 5/3/2024 đến ngày 8/3/2024.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang có ngành nghề kinh doanh chính gồm quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải rắn; quản lý, vận hành, thay thế sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng; chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố; dịch vụ mai táng, hỏa táng.

Xem thêm tại baodautu.vn