Khối ngoại bán ròng 1.400 tỷ đồng vài phiên trước và sau Tết Nguyên đán

VN-Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 7/2024 tại 1.209,7 điểm, tăng 37,15 điểm tương đương 3,17% so với mức đóng cửa tuần thứ 5, với thanh khoản giảm nhẹ. Dữ liệu giao dịch trong tuần 7/2024 được tính từ ngày 5-16/2/2024 không bao gồm các ngày nghỉ Tết Nguyên đán. 

Giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần 7 ở mức 19.313 tỷ đồng, giảm nhẹ -2,1% so với tuần thứ 5 nhưng vẫn cao hơn so với trung bình 5 tuần (+2,1%). 

Nhìn theo khung thời gian tuần, thanh khoản tăng lên ở ngành Ngân hàng, Chứng khoán, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Dịch vụ Dầu khí trong khi giảm ở Bất động sản, Thép, Bán lẻ. 

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1371.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1081.5 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CTG, MSB, FRT, VND, HAH, PVT, CII, DBC, NLG, DGC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, MWG, VRE, VCB, TPB, PDR, MSN, VCG, HDB.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 1541.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1503.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: ACB, VNM, VRE, NVL, MWG, VCB, NKG, MBB, TPB, MSN.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hóa chất, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: CTG, MSB, HAH, VND, FRT, VCI, LCG, HPG, PVD.

Khối ngoại bán ròng 1.400 tỷ đồng vài phiên trước và sau Tết Nguyên đán  - Ảnh 1

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 483.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 256.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có ACB, NKG, VRE, VHM, VIX, MBB, NVL, REE, E1VFVN30, FPT.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng có HPG, LCG, HAH, SSI, VCI, VPB, PVD, MWG, KBC, GAS.

Tự doanh bán ròng 932.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 166.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, E1VFVN30, AAA, GEX, VRE, VIB, ACB, ASM, PVT, FUEVFVND.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm NVL, MBB, VSC, SSI, TCB, HPG, MWG, GVR, VPB, STB.

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Kho bãi hậu cần & bảo dưỡng trong khi giảm ở Chứng khoán, Bán lẻ, Công nghệ Thông tin, Vật liệu xây dựng. Tỷ trọng này tiệm cận vùng đỉnh 10 tuần ở ngành Ngân hàng.

Sức mạnh dòng tiền: Nhóm vốn hóa lớn VN30 gia tăng hấp dẫn dòng tiền trong khi tỷ trọng giá trị giao dịch giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Trong tuần 7/2024, tỷ trọng giá trị giao dịch ở nhóm vốn hóa lớn VN30 tăng lên 41,9% từ mức 38,7% của tuần thứ 5. Ngược lại, tỷ trọng giá trị giao dịch giảm ở nhóm VNMID và VNSML, lần lượt đạt 45% và 8,8% so với 46,6% và 10,4% của tuần 4/2024. 

Xét theo quy mô dòng tiền, giá trị giao dịch bình quân phiên tăng +8,7% (tương đương +583 tỷ đồng) ở nhóm VN30 trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân phiên ở nhóm VNMID và VNSML giảm lần lượt -3,2% và -14,8%.

Về biến động giá, chỉ số VN30 tăng vượt trội so với thị trường chung (+4,23%) trong khi VNMID và VNSML tăng thấp hơn, lần lượt +2,37% và +2,44%.

Xem thêm tại vneconomy.vn