Kiểm toán lưu ý về khoản nợ quá hạn 57 tỷ đồng của LDG sau soát xét

CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) đã công bố BCTC soát xét bán niên 2023 sau gần nửa tháng trễ hạn. Dù chấp nhận toàn phần nhưng đơn vị kiểm toán vẫn lưu ý về thuyết minh liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Kiểm toán lưu ý về khoản nợ quá hạn 57 tỷ đồng của LDG sau soát xét

CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) đã công bố BCTC soát xét bán niên 2023 sau gần nửa tháng trễ hạn. Dù chấp nhận toàn phần nhưng đơn vị kiểm toán vẫn lưu ý về thuyết minh liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

So với báo cáo tự lập trước đó, số liệu kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của LDG trên BCTC soát xét không chênh lệch quá nhiều. Công ty vẫn lần lượt ghi nhận hơn 1 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 144 tỷ đồng lỗ ròng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của LDG sau soát xét. Đvt: Tỷ đồng

Điều đáng chú ý ở BCTC soát xét bán niên của LDG chính là hai vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán dù được chấp nhận toàn phần.

Đầu tiên là thông tin về dự án Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park) của Công ty tại Đồng Nai. Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai, LDG đã thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ về xử phạt theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Ban lãnh đạo LDG nhận định dự án sẽ được tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án, chấm dứt thời gian gián đoạn do phục vụ việc thanh tra trong thời gian qua.

Tiếp theo, đơn vị kiểm toán nhận thấy vào thời điểm 30/06/2023, LDG phát sinh một số khoản nợ phải trả quá hạn như: chậm thanh toán lãi trái phiếu gần 23 tỷ đồng; chậm thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng gần 34 tỷ đồng; và một số khoản nợ đã đến hạn hoặc sắp đáo hạn. Ban lãnh đạo Công ty cam kết sẽ có các biện pháp cụ thể để thanh toán các khoản nợ trên trong vòng 12 tháng tới.

Sau khi công bố BCTC, LDG cũng đã có phản hồi về các vấn đề nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán. Liên quan đến các khoản nợ quá hạn, ban lãnh đạo LDG đánh giá đây chỉ là việc chậm thanh toán nhất thời và không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ngoài ra, LDG cũng cho biết không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định ngừng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô hoạt động.

Mặt khác, quá trình cho ra BCTC soát xét của LDG khá gấp rút khi ngày 06/09/2023, HĐQT LDG thông qua thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán từ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thành Công ty TNHH Dịch vụ Tư bấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) với lý do DFK Việt Nam chưa sắp xếp được nhân sự để tiến hành công tác kiểm toán. Tuy nhiên, đến ngày 13/09/2023, LDG đã có thể công bố BCTC soát xét bán niên, tức đơn vị kiểm toán đã hoàn tất công việc chỉ trong vòng 7 ngày.

Hà Lễ

FILI