Lác đác doanh nghiệp chốt quyền cổ tức bằng tiền sau Tết 2024

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023 vừa kết thúc. Hiện nhóm doanh nghiệp niêm yết đã đi được phân nửa thời gian kinh doanh của quý I/2024.

Trước mắt là thời điểm các công ty trên sàn chốt thời gian, danh sách và nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2024 sắp tới (dự kiến kéo dài từ nửa sau tháng 3 đến tháng 7).

Theo đó, thị trường chỉ ghi nhận một vài doanh nghiệp thông báo lịch chốt quyền chia cổ tức bằng tiền các năm. Cụ thể:

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (Mã PSD): Ngày 8/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 28/3/2024.

Hay như CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (Mã LBM): Ngày 19/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 15/4/2024.

Trước đó ít ngày, một số doanh nghiệp như CTCP Phát triển Điện Trà Vinh (Mã DTV), CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Mã HTL), CTCP Dệt may 29/3 (Mã HCB), CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Mã HGM) đã thông báo lịch chi trả cổ tức bằng tiền các đợt, tỷ lệ từ 15-35%.

>> Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền sau Tết 2024 của 12 doanh nghiệp, cao nhất 35%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn