Lãi ròng nửa đầu năm 2021 của Vimico gấp 9 lần cùng kỳ nhờ giá kim loại tăng mạnh

Lãi ròng nửa đầu năm 2021 của Vimico gấp 9 lần cùng kỳ nhờ giá kim loại tăng mạnh

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021, Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, UPCoM: KSV) ghi nhận doanh thu và lãi ròng quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm đồng loạt tăng tốc so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của KSV trong quý 2/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của KSV

Khép lại nửa đầu năm 2021, KSV ghi nhận doanh thu thuần tăng 82% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 3,752 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ hơn giúp biên lãi gộp tăng từ 18% lên 24%. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính giảm 89%, xuống chỉ còn 4.6 tỷ đồng. 

Kỳ này, chi phí bán hàng và chi phí tài chính đồng loạt giảm so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10%, ghi nhận gần 237 tỷ đồng.

Sau cùng, KSV báo lãi ròng gần 344 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ. So với kế hoạch đề ra trong năm 2021, KSV đã thực hiện được 44% chỉ tiêu doanh thu và vượt gấp 2.5 lần chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Riêng quý 2, KSV ghi nhận doanh thu thuần tăng vọt lên 2,271 tỷ đồng, gấp 2.8 lần cùng kỳ và lãi ròng đạt 232 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ.

Theo giải trình của KSV, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh là do giá bán các sản phẩm chính của công ty mẹ như: đồng tấm, vàng, bạc và sản phẩm của công ty con như: phôi thép, kẽm thỏi đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Do giá bán tăng nên Công ty đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2021 của một số sản phẩm chính như : đồng tắm, bạc, tinh quặng Manhetit, phôi thép đều tăng so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của KSV ghi nhận gần 9,860 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 40%, lên gần 2,263 tỷ đồng chủ yếu do biến động từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thành phẩm và hàng hóa.

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận hơn 7,096 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 1,465 tỷ đồng (giảm 14%) và dư nợ vay dài hạn hơn 2,210 tỷ đồng (tăng 4% so với đầu năm).

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút