14:29, 21/04/2020

Lãi sau thuế quý 1/2020 của KLF gấp gần 4 lần cùng kỳ, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm

Mới đây, CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất khẩu CFS (HNX: KLF) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1, với doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đạt gần 715 tỷ đồng và 14.2 tỷ đồng. Chỉ trong quý 1, lãi sau thuế của KLF đã vượt 18% kế hoạch cả năm.

Trong bài viết này:

  Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của KLF
  Nguồn: BCTC quý 1 của KLF

  Trong quý 1/2019, KLF mang về gần 715 tỷ đồng doanh thu, gấp 3.5 lần so với cùng kỳ năm trước do doanh thu bán hàng tăng mạnh. Doanh thu tài chính giảm 61% so với cùng kỳ về còn gần 1.7 tỷ đồng.

  Chi phí tài chính của Công ty gấp hơn 9.6 lần so với cùng kỳ, chiếm hơn 4 tỷ đồng chủ yếu là lãi tiền vay.

  Tuy chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn tăng đột biến, gấp gần 4 lần cùng kỳ, đạt gần 14.2 tỷ đồng. Chỉ trong quý 1 đầu năm, lãi sau thuế của KLF đã vượt 18% so với kế hoạch cả năm 2020.

  Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của KLF
  Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của KLF

  Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của KLF ghi nhận âm hơn 186 tỷ đồng, nhưng lưu chuyển tiền thuần của doanh nghiệp vẫn ghi nhận dương gần 6.2 tỷ đồng do Công ty vay gần 194 tỷ đồng nợ ngắn hạn từ các ngân hàng.

  Đến cuối tháng 3/2020, tài sản của KLF tăng 15% so với đầu năm, đạt gần 2,373 tỷ đồng. Nợ phải trả của Công ty tăng 97% so với cùng kỳ, chiếm hơn 631 tỷ đồng, chủ yếu từ khoản đi vay ngắn hạn.

  Tố Diệp

  FILI