Lâm Đồng không xem xét cho chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Cam Ly

Ngày 6/5, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, UBND tỉnh không xem xét cho chuyển nhượng dự án, điều chỉnh thay đổi nhà đầu tư từ Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng sang cho Công ty TNHH Thủy điện Cam Ly để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Cam Ly như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lý do mà UBND tỉnh này đưa ra là không đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại khoản 1, Điều 46, Luật Đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư số 1834/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng khẩn trương liên hệ với các sở, ngành và địa phương có liên quan để hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lập thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện dự án theo quy định; tập trung nguồn lực theo cam kết để đầu tư các hạng mục công trình Nhà máy thủy điện Cam Ly theo quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng thực hiện báo cáo giám sát đầu tư theo quy định; đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, UBND thành phố Đà Lạt và các sở, ngành liên quan phối hợp với nhà đầu tư trong thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lập thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định để làm cơ sở thực hiện đầu tư Nhà máy thủy điện Cam Ly.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án, đưa dự án vào hoạt động theo quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh (nếu có).

Xem thêm tại baodautu.vn