Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Bên bán áp đảo

Thống kê giao dịch nội bộ tuần 09-14/07/2023 cho thấy, số lượng bên mua “hụt hơi” hơn so với bên bán.

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Bên bán áp đảo

Thống kê giao dịch nội bộ tuần 09-14/07/2023 cho thấy, số lượng bên mua “hụt hơi” hơn so với bên bán.

Cổ đông lớn nhất của DAG bán thành công 9.7 triệu cp

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hùng Phát - cổ đông lớn nhất của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (HOSE: DAG) đã bán thành công 9.7 triệu cp DAG trong thời gian từ 03-10/07/2023.

Qua đó, Hùng Phát đã giảm tỷ lệ sở hữu tại DAG từ 12.7 triệu cp (21.36%) xuống còn hơn 3 triệu cp (5.07%).

Chiếu theo giá thỏa thuận từ ngày 03-10/07/2023, giá cổ phiếu DAG giao dịch quanh 5,500 đồng/cp, ước tính Hùng Phát thu về khoảng 53 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị 2022, DAG còn 2 cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NBH sở hữu 10.10% (gần 6.07 triệu cp) và Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Hùng sở hữu 5.99% (3.6 triệu cp).

Hưng Thịnh Investment đã bán gần 3.1 triệu cp HTN

CTCP Hưng Thịnh Investment đã bán thỏa thuận thành công gần 3.1 triệu cp của CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) trong thời gian từ 27/06-10/07 để cơ cấu danh mục đầu tư.

Qua đó, Hưng Thịnh Investment giảm tỷ lệ sở hữu tại HTN từ 24.04% (21.42 triệu cp) xuống còn 20.59%, tương đương hơn 18.3 triệu cp.

Chiếu theo giá thỏa thuận từ ngày 27/06-10/07 có gần 3.2 triệu cp giao dịch thành công đúng bằng số cp Hưng Thịnh Investment đã bán. Ước tính, Hưng Thịnh Investment thu về khoảng 43 tỷ đồng cho thương vụ trên.

Tổ chức liên quan Chủ tịch đã thoái xong vốn tại NED

Cụ thể, từ ngày 15/06-12/07/2023, CTCP Đầu tư Tập đoàn Hoàng Long đã thoái sạch vốn khỏi CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (UPCoM: NED) sau khi bán thành công hơn 2.2 triệu cp (5.5%) đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, Tập đoàn Hoàng Long không còn sở hữu cổ phiếu NED nào. Tạm tính theo mức giá bình quân giai đoạn trên là 6,650 đồng/cp, tổ chức này đã thu về gần 15 tỷ đồng.

Về mối liên hệ, ông Trần Văn Huyên và ông Trần Đức Hậu lần lượt là Chủ tịch và Ủy viên HĐQT NED, đồng thời nắm giữ các chức vụ tương ứng tại Tập đoàn Hoàng Long.

Cùng khoảng thời gian trên (13/06-12/07), Chủ tịch HĐQT Trần Văn Huyên đăng ký mua vào 3 triệu cp NED để tăng tỷ lệ sở hữu. Ông Huyên hiện đang nắm giữ hơn 2.2 triệu cp, chiếm 5.5% vốn tại NED. Nếu giao dịch thành công, vị lãnh đạo này sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Điện Tây Bắc.

Người thân Ủy viên HĐQT ILA thoái hết cổ phiếu

Hai người có liên quan đến ông Trần Đức Anh - Ủy viên HĐQT CTCP ILA (UPCoM: ILA) - đã bán tổng cộng 1.78 triệu cp ILA, tương đương toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại đây từ ngày 26/06-05/07/2023.

Trong giai đoạn trên, ông Trần Đình Ngọc, cha ông Trần Đức Anh, đã bán toàn bộ 865,292 cp ILA nắm giữ (tỷ lệ 4.67%); ông Nguyễn Trọng Ý - em rể ông Trần Đức Anh - bán 914,735 cp (4.94%), tương ứng toàn bộ cổ phiếu đang sở hữu.

Với giá bình quân giai đoạn trên là 4,338 đồng/cp, ước tính ông Ngọc thu về 3.75 tỷ đồng, còn ông Ý nhận 3.97 tỷ đồng, tổng cộng hơn 7.72 tỷ đồng.

Liên quan diễn biến gần đây tại ILA, Chủ tịch HĐQT Võ Xuân Phong và Tổng Giám đốc Đặng Xuân Hữu đều đã trở thành cổ đông lớn sau khi mua 1.5 triệu cp và 1 triệu cp trong giai đoạn từ 08/06-04/07. Ước tính, tổng giá trị hai thương vụ khoảng 11.7 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của ông Phong lên 9.53% (tương đương 1.77 triệu cp), và ông Hữu là 5.45% (tương đương hơn 1 triệu cp).

Danh sách lãnh đạo công ty và người thân giao dịch từ ngày 09-14/07/2023
Danh sách lãnh đạo công ty và người thân đăng ký giao dịch từ ngày 09-14/07/2023
Nguồn: VietstockFinance

Thanh Tú

FILI