17:09, 22/06/2022

LBM: Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hòa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc như sau:


     

    Tài liệu đính kèm