Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 5 doanh nghiệp, cao nhất 60%

- CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (Mã CCM): Ngày 1/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 30/5/2024.

- CTCP Cảng Xanh Vip (Mã VGR): Ngày 3/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng). Ngày thanh toán là 15/4/2024.

- CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (Mã GIC): Ngày 3/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 15/4/2024.

- CTCP Vật tư Hậu Giang (Mã HAM): Ngày 5/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 26/4/2024.

- CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Mã VSH) thông báo thay đổi lịch thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 từ ngày 22/3 sang 3/10/2024 với lý do chưa cân đối được dòng tiền thanh toán.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn