Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

- CTCP Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (Mã VHF): Ngày 18/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 2,97% (1 cổ phiếu được nhận 297 đồng). Ngày thanh toán là 31/10/2023.

- CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (Mã BWS): Ngày 19/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày thanh toán là 20/10/2023.

- CTCP Thủy Điện A Vương (Mã AVC): Ngày 19/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 24,7% (1 cổ phiếu được nhận 2.470 đồng). Ngày thanh toán là 31/10/2023.

- CTCP Bao bì dầu khí Việt Nam (Mã PBP): Ngày 20/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 8,5% (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng). Ngày thanh toán là 27/10/2023.

- CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã PNJ): Ngày 23/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 27/10/2023.

- CTCP Thủy sản Cà Mau (Mã CAT): Ngày 24/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 10/11/2023.

- CTCP HACISCO (Mã HAS): Ngày 24/10/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 0,5% (1 cổ phiếu được nhận 50 đồng). Ngày thanh toán là 9/11/2023.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn