Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, cao nhất 25%

- CTCP Ắc quy Tia Sáng (Mã TSB): Ngày 15/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 5,56% (1 cổ phiếu được nhận 556 đồng). Ngày thanh toán là 29/4/2024.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, cao nhất 25%
Hình minh họa

- CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (Mã PAT): Ngày 15/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày thanh toán là 29/4/2024.

- CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI (Mã APL): Ngày 16/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 26/4/2024.

- CTCP Cơ điện lạnh (Mã REE): Ngày 16/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 26/4/2024.

- CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã QNS): Ngày 17/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 26/4/2024.

- CTCP Cấp nước Sơn La (Mã NSL): Ngày 19/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 4,5% (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày thanh toán là 6/5/2024.

- CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (Mã VPD): Ngày 24/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 22/5/2024.

- CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã RAL): Ngày 25/4/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 9/5/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn