Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

- CTCP Tôn Đông Á (Mã GDA): Ngày 24/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 15/12/2023.

- CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã NCS): Ngày 24/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 22/12/2023.

- CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (Mã GLT): Ngày 24/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 8/12/2023.

- CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Mã HNF): Ngày 24/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 11/12/2023.

- CTCP Cảng Rau Quả (Mã VGP): Ngày 24/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 15/12/2023.

- CTCP Thiết bị điện Đông Anh (Mã TBD): Ngày 27/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 27/12/2023.

- CTCP Thủy điện Thác Mơ (Mã TMP): Ngày 27/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 26% (1 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng). Ngày thanh toán là 8/12/2023.

- CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (Mã GMX): Ngày 5/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 20/12/2023.

- CTCP Công viên nước Đầm Sen (Mã DSN): Ngày 29/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 24% (1 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng). Ngày thanh toán là 12/1/2023.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn