Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt của 5 doanh nghiệp, cao nhất 90%

- CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (Mã DLM): Ngày 1/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày thanh toán là 15/12/2023.

- CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (Mã SBH): Ngày 5/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 24,45% (1 cổ phiếu được nhận 2.450 đồng). Ngày thanh toán là 28/12/2023.

- CTCP Vật tư Bưu điện (Mã PMJ): Ngày 12/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 9,7% (1 cổ phiếu được nhận 970 đồng). Ngày thanh toán là 25/12/2023.

- CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (Mã PST): Ngày 20/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 90% (1 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng). Ngày thanh toán là 18/1/2024.

- CTCP May Sông Hồng (Mã MSH): Ngày 6/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 22/12/2023.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn