Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 1-5/4, cao nhất tỷ lệ 60%

Ngày 15/4/2024, CTCP Cảng Xanh Vip (UPCoM: VGR) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 6.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/4/2024.

Ngày 15/4/2024, CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh (HNX: GIC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/4/2024.

Ngày 12/4/2024, CTCP Thủy điện Bắc Hà (UPCoM: BHA) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/4/2024.

Ngày 26/4/2024, CTCP Vật tư Hậu Giang (UPCoM: HAM) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/4/2024.

Ngày 26/4/2024, CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/4/2024.

Ngày 9/5/2024, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (UPCoM: BWA) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 450 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/4/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn