Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 24-30/6, cao nhất tỷ lệ 70%

Ngày 5/7/2024, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

Ngày 8/7/2024, CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.010 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

Ngày 10/7/2024, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (HNX: MVB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

Ngày 10/7/2024, CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

Ngày 11/7/2024, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE: DCM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

Ngày 15/7/2024, CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

Ngày 16/7/2024, CTCP Cấp nước Thanh Hóa (UPCoM: THN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.009 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

Ngày 23/7/2024, CTCP Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/6/2024.

Ngày 9/7/2024, CTCP Phát triển Hàng hải (HNX: VMS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.140 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/6/2024.

Ngày 5/7/2024, CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6/2024.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 17-21/6, cao nhất tỷ lệ 70%
Tới đây, nhiều doanh nghiệp sẽ chốt danh sách trả cổ tức các đợt năm 2022, 2023 bằng tiền

Ngày 8/7/2024, CTCP Tập đoàn Pan (HoSE: PAN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6/2024.

Ngày 15/7/2024, CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CMD) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 24/7/2024, CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu (HNX: SJ1) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/6/2024.

Ngày 10/7/2024, CTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (HoSE: TYA) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 250 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 12/7/2024, CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (UPCoM: TDS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 7.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 15/7/2024, CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (UPCoM: PTP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 650 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 19/7/2024, CTCP Nhựa Hà Nội (HoSE: NHH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 19/7/2024, CTCP DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 26/7/2024, Tổng CTCP Phong Phú (UPCoM: PPH) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 26/7/2024, Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HoSE: HTG) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 9/8/2024, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (UPCoM: VGT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 30/9/2024, CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HoSE: LGC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/6/2024.

Ngày 10/7/2024, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

Ngày 22/7/2024, CTCP Thủy điện Hương Sơn (UPCoM: GSM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

Ngày 22/7/2024, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (UPCoM: PWS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 750 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

Ngày 23/7/2024, CTCP Bao bì Hoàng Thạch (UPCoM: BBH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

Ngày 31/7/2024, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HoSE: SSC) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

Ngày 1/8/2024, Tổng CTCP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (UPCoM: TED) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.

Ngày 6/8/2024, CTCP Cầu Đuống (UPCoM: CDG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 950 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/6/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2024.


Xem thêm tại nguoiquansat.vn