Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 8-12/4, cao nhất tỷ lệ 30%

Ngày 26/4/2024, CTCP Bia Sài Gòn-Miền Tây (UPCoM: WSB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/4/2024.

Tổng CTCP Vận tải dầu khí (HoSE: PVT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Này giao dịch không hưởng quyền là 11/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/4/2024.

Ngày 26/4/2024, CTCP Cơ Điện lạnh (HoSE: REE) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/4/2024.

Ngày 29/4/2024, CTCP Ắc-quy Tia sáng (HNX: TSB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 556 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/4/2024.

Ngày 29/4/2024, CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn-Bình Tây (UPCoM: SBB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/4/2024.

Ngày 29/4/2024, CTCP Phốt-pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/4/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/4/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn