Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 1-5/1

Ngày 26/1/2024, CTCP Đầu tư Xây dựng dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/1/2024.

Ngày 29/1/2024, CTCP Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/1/2024.

Ngày 19/1/2024, CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/1/2024.

Ngày 26/1/2024, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/1/2024.

Ngày 15/1/2024, CTCP Dệt may 7 (UPCoM: DM7) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 525 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/1/2024.

Ngày 19/1/2024, CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/1/2024.

Ngày 7/2/2024, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (HOSE: SAB) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/1/2024.

Ngày 19/1/2024, CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/1/2024.

Ngày 16/2/2024, CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/1/2024.

>> ‘Khai xuân’ năm 2024, Đèo Cả (HHV) khởi công dự án 14.300 tỷ đồng

Xem thêm tại nguoiquansat.vn