Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 4-8/12

Ngày 18/12, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

Ngày 20/12, CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

Ngày 20/12, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

Ngày 28/12, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.445 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12.

Ngày 22/12, CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

Ngày 28/12, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12.

Ngày 15/12, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Ngày 22/12, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 4.600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Ngày 22/12, CTCP Phát triển Hàng hải (HNX: VMS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Ngày 25/12, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Ngày 26/12, CTCP Thực phẩm Hữu nghị (UPCoM: HNF) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Ngày 28/12, Tổng công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/12.

Ngày 20/12, CTCP Du lịch Đồng Nai (UPCoM: DNT) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/12.

Ngày 27/12, CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/12 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/12.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn