Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/1

Tin doanh nghiệp

TNG - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - Ngày 22/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 4% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 400 đồng). TNG dự kiến chi trả vào 2/2/2024.

HTP- CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát - Hủy bỏ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 do thay đổi kế hoạch.

SBM - CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh -Ngày 25/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). SBM dự kiến chi trả vào 5/2/2024.

DPH - CTCP Dược phẩm Hải Phòng - Ngày 19/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 17% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.700 đồng). DPH dự kiến chi trả vào 16/1/2024.

MCH - CTCP Hàng tiêu dùng Masan- Công bố thông tin về việc nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế do đã có hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày. MCH bị xử phạt 3,15 triệu đồng.

LGC - Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII - Thông báo về việc điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2020, 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng là 26/12/2023). Ngày thanh toán được đẩy sớm lên ngày 18/1/2024 do công ty đã sớm cân đối được nguồn tài chính nên muốn thực hiện thanh toán cổ tức trước hạn cho cổ đông.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HTC - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn - Trưởng Ban kiểm soát Lê Văn Tèo đã bán 20.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 37.750 cổ phiếu. (tỷ lệ 0,23%). Giao dịch thực hiện trong phiên 3/1/2024.

LBE - CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An - Ông Trương Thanh Minh đã mua 495.127 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24,76% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện trong phiên 8/1/2024.

HVT - CTCP Hóa chất Việt Trì - Cổ đông lớn Lê Xuân Lương đã bán 116.700 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 919.800 cổ phiếu (tỷ lệ 8,37%). . Giao dịch thực hiện trong phiên 4/1/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DXP - CTCP Cảng Đoạn Xá - CTCP Tratimex P&L đăng ký bán 3.248.760 cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 11/1 đến 9/2/2024. Đây là tổ chức liên quan tới Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Quang và Phó Chủ tịch HĐQT Trần Việt Hùng

RCC - CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt - Bà Nguyễn Thùy Linh đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu nhằm mục đích cân đối tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 12/1 đến 31/1/2024. Bà Linh là con dâu của Chủ tịch HĐQT Tạ Hữu Diễn

Xem thêm tại cafef.vn