Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/12

Tin doanh nghiệp

AVC - CTCP Thủy điện A Vương- Ngày 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20,95% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.095 đồng). AVC dự kiến chi trả vào 14/3/2024.

HND - CTCP Nhiệt điện Hải Phòng - Ngày 26/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 4% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 400 đồng). HND dự kiến chi trả vào 28/2/2024.

PSL - CTCP Chăn nuôi Phú Sơn - Ngày 26/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 2,5% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 250 đồng). PSL dự kiến chi trả vào 28/3/2024.

PPH - Tổng công ty cổ phần Phong Phú - Ngày 29/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). PPH dự kiến chi trả vào 12/1/2024.

MST - CTCP Đầu tư MST – Thông qua việc triển khai phương án thoái một phần vốn góp tại CTCP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại TQI. Cụ thể, MST dự kiến chuyển nhượng 568.000 cổ phần, tương ứng 94,67% vốn TQI với giá 10.000 đòng/cổ phần. Nếu hoàn tất, MST chỉ còn nắm 20.000 cổ phần tương ứng 3,33% vốn TQI.

DRI - CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk - Ngày 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 300 đồng). DRI dự kiến chi trả vào 12/1/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HSV - CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Quân đã bán 3.000.000 cổ phiếu HSV. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 832.500 cổ phiếu tương ứng 5,29% vốn. Thời gian giao dịch từ 1/12 đến 5/12/2023.

FTS - Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Dũng đã bán 80.000 cổ phiếu FTS, giảm sở hữu xuống còn 96.632 cổ phiếu, tương ứng 0,05% vốn. Giao dịch diễn ra từ 8/11 đến 7/12/2023.

DCR - CTCP Gạch men Cosevco – Bà Nguyễn Lê Quỳnh đã bán 0 cổ phiếu trên tổng số 1.399.813 cổ phiếu đã đăng ký. Bà Quỳnh là vợ Tổng Giám đốc Ủy viên HĐQT DCR Vũ Tuấn Bình.

STW - CTCP Cấp nước Sóc Trăng – Bà Đặng Như Ý đã mua 119.900 cổ phiếu STW. Bà Ý là con của Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT STW Đặng Văn Ngọ. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 218.000 CP (tỷ lệ 1,37%). Thời gian giao dịch từ 6/11 đến 5/12/2023.

TV6 - CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng - Walead Company PTE.LTD đã bán 100.000 cổ phiếu TV6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch còn 955.000 CP (tỷ lệ 31,83%). Thời gian giao dịch từ 24/11 đến 5/12/2023. Đây là tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT TV6 Song Tao.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

STW - CTCP Cấp nước Sóc Trăng - Công ty cổ phần VBIC Việt Nam đăng ký mua 2.538.101 cổ phiếu STW. Trước giao dịch VBIC Việt Nam đang nắm giữ 1.284.213 cp (tỷ lệ 8,1%). Thời gian giao dịch dự kiến từ 14/12/2023 đến 12/1/2024. VBIC Việt Nam là tổ chức có liên quan tới ông Nguyễn Quang Mãi - Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc STW và ông Nguyễn Trọng Kiên - Thành viên BKS STW.

TV6- CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng - Walead Company PTE.LTD đăng ký bán 200.000 cổ phiếu TV6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 13/12/2023 đến 8/1/2024.

EVS - Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Ủy viên HĐQT Nguyễn Thành Chung đăng ký bán 200.000 cổ phiếu EVS theo phương thức thỏa thuận, với mục đích cấu trúc lại danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ 13/12/2023 đến 10/1/2024.

Xem thêm tại cafef.vn