Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/3

Tin doanh nghiệp

CCM - Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ- Ngày 1/4 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 tỷ lệ 20% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). CCM dự kiến chi trả vào 30/5/2024.

WCS - CTCP Bến xe Miền Tây - Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiên tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền từ ngày 15/3 sang ngày 20/3. Ngày thanh toán dự kiến vẫn giữ nguyên là 28/3/2024. Mức cổ tức là 144% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 14.400 đồng).

SDU - CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà- Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn nhiều tài liệu văn bản báo cáo, công ty còn có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần. Tổng số tiền phạt là 65 triệu đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HJS - CTCP Thủy điện Nậm Mu - Bà Phạm Thị Thu Hà đã bán 170.000 cổ phiếu HJS. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 670.000 cổ phiếu (tỷ lệ 3,19%). Giao dịch diễn ra trong phiên 30/1/2024.

PRC - CTCP Logistics Portserco - Nguyễn Minh Hằng đã bán toàn bộ 2.500 cổ phiếu. Bà Hằng là em ruột Giám đốc; Ủy viên HĐQT PRC Nguyễn Lê Minh.

Nguyễn Kim Dương đã bán toàn bộ 2.500 cổ phiếu. Cá nhân này cũng là em ruột Giám đốc; Ủy viên HĐQT PRC Nguyễn Lê Minh.

Bà Hoàng Thị Kim Phụng đã bán toàn bộ 5.000 cổ phiếu PRC. Bà Phụng là vợ Chủ tịch HĐQT PRC Nguyễn Xuân Dũng. Ngược lại, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Dũng đã mua 5.000 cổ phiếu PRC.

ABB - Ngân hàng TMCP An Bình - Ủy viên HĐQT Nguyễn Danh Lương đã mua 100.000 cổ phiếu ABB. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 465.382 cổ phiếu (tỷ lệ 0,04%). Thời gian giao dịch từ 4/3 đến 6/3/2024.

GGG - CTCP Ô tô Giải Phóng - Cá nhân Nguyễn Hà Đức đã mua 1.806.697 cổ phiếu GGG. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.601.663 cổ phiếu tỷ lệ 8,85%, chính thức là cổ đông lớn tại GGG. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/3/2024.

DPS - CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn -Ông Nguyễn Văn Cường đã mua 200.000 cổ phiếu DPS. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.000.000 cổ phiếu (tỷ lệ 6,43%). Giao dịch diễn ra trong phiên 2/2/2024.

SIP - Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG - Trưởng ban kiểm soát Huỳnh Như Ngọc đã bán 100.000 cổ phiếu SIP thông qua khớp lệnh trên sàn. Thời gian giao dịch từ 15/2 đến 11/3/2024.

NLG - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long - Ông Cao Duy Thông đã bán 148.000 cổ phiếu NLG thông qua khớp lệnh và thoả thuận. Thời gian giao dịch từ 11/3 đến 12/3/2024. Ông Thông là em ruột Thành viên HĐQT NLG Cao Tấn Thạch.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PPE - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE - Chủ tịch HĐQT Hoàng Việt đăng ký mua 196.200 cổ phiếu PPE theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 13/3 đến 11/4/2024.

SCS - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn - Người uỷ quyền công bố thông tin tại SCS Phạm Quang Hải đăng ký mua 14.000 cổ phiếu SCS nằm trong chương trình lưạ chọn cho người lao động. Thời gian giao dịch dự kiến từ 18/3 đến 20/3/2024.

Xem thêm tại cafef.vn