Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/04

Tin doanh nghiệp

CLH - Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI: Ngày 2/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 16% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.600 đồng). CLH dự kiến chi trả vào 16/5/2024.

HMGCTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL: Ngày 6/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 800 đồng). HMG dự kiến chi trả vào 1/6/2024.

KHW - Công ty Cổ phần Cấp nước Khánh Hòa: Thông báo về Quyết định xử phạt thuế do đã khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN và thuế TNCN phải nộp. Tổng cộng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp là hơn 449 triệu đồng.

VPR -Công ty cổ phần VINAPRINT: Ngày 3/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). VPR dự kiến chi trả vào 20/5/2024.

BGW - Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang: Ngày 7/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5,48% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 548 đồng). BGW dự kiến chi trả vào 11/6/2024.

VIM -CTCP Khoáng sản Viglacera: Ngày 22/7 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 14% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.400 đồng). VIM dự kiến chi trả vào 22/8/2024.

TB8 - CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI: Ngày 15/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 16% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.600 đồng). TB8 dự kiến chi trả vào 30/5/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CCL - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long: Cá nhân Trương Bích Đào đã bán 268.900 cổ phiếu CCL, giảm sở hữu xuống còn gần 2,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,81%), không còn là cổ đông lớn tại CCL. Giao dịch diễn ra trong phiên 12/4/2024.

DHA - Công ty Cổ phần Hóa An: Tổng công ty Vật liệu XD số 1 - CTCP đã bán 700.000 cổ phiếu DHA. Sau giao dịch, TCT Vật liệu XD số 1-CTCP còn nắm gần 3,1 triệu cổ phiếu DHA. Thời gian giao dịch từ 1/4 đến 15/4/2024.

TNG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG: Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Linh đã bán 852.000 cổ phiếu TNG. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 665.812 cổ phiếu (tỷ lệ 0,59%). Thời gian giao dịch từ 27/3 đến 10/4/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ELC - Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM: Kế toán trưởng Đậu Thị Lý đăng ký mua 6.000 cổ phiếu ELC. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/4 đến 26/4/2024.

SDN - Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai: Ủy viên HĐQT SDN Đào Đình Đề đăng ký bán 10.000 cổ phiếu SDN nhằm mục đích cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 19/4 đến 15/5/2024.

VLA -Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Tiến đăng ký mua 100.000 cổ phiếu VLA nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 19/4 đến 17/5/2024.

Xem thêm tại cafef.vn