Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/12

Tin doanh nghiệp

DCM - Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD chính năm 2024, trong đó kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 11.878 tỷ và LNST 795 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến 1.583 tỷ đồng.

AGM- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang - Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 21% vốn góp tại AGM Furious cho CTCP The Golden Group.

VSH - Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh - Ngày 29/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tổng tỷ lệ 30% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). VSH dự kiến chi trả đợt 1 (10%) vào 31/1/2024 và đợt 2 (20%) vào 22/3/2024.

SFC - Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn - Ngày 19/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). SFC dự kiến chi trả vào 24/1/2024.

QHD - CTCP Que hàn điện Việt Đức - Ngày 29/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). QHD dự kiến chi trả vào 22/1/2024.

CMD - CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh - Ngày 12/1/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). CMD dự kiến chi trả vào 25/1/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SCS - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn - PYN ELITE FUND (NON-UCITS) đã bán 200.000 cổ phiếu SCS. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là gần 5,5 triệu cổ phiếu tương ứng 5,8% vốn. Thời gian giao dịch trong phiên 14/12/2023.

PAC- Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - CT TNHH Sài Gòn 3 Jean đã mua 3 triệu cổ phiếu PAC, tăng sở hữu lên 3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,46%. Thời gian giao dịch từ 14/12 đến 15/12/2023.

SMT - CTCP SAMETELCổ đông lớn Nguyễn Thị Nga đã mua 139.200 cổ phiếu SMT. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 528.200 cổ phiếu (tỷ lệ 9,66%). Giao dịch thực hiện trong phiên 13/12/2023.

SVN - CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt NamCổ đông lớn Trương Huy Tâm đã mua 649.900 cổ phiếu SVN. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.269.900 cổ phiếu (tỷ lệ 6,05%). Giao dịch thực hiện trong phiên 7/12/2023.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TFC - Công ty Cổ phần Trang - Ủy viên HĐQT Võ Thiên Chương đăng ký bán 200.000 cổ phiếu TFC. Thời gian giao dịch dự kiến từ 21/12/2023 đến 18/1/2024. CT E-land Asia Holdings Pte. Ltd là tổ chức liên quan tới Chủ tịch HĐQT SAV Lee Eun Hong và Thành viên HĐQT SAV Jung Sung Kwan.

ABI - CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp – Bà Lê Thị Hồng Hạnh đăng ký mua 120.000 cổ phiếu ABI. Thời gian giao dịch dự kiến từ 22/12/2023 đến 19/1/2024. Bà Hồng Hạnh là Vợ Phó Tổng Giám đốc ABI Nguyễn Đức Tuấn.

Bà Vũ Thúy Hạnh đăng ký mua 200.000 cổ phiếu ABI. Thời gian giao dịch dự kiến từ 21/12/2023 đến 29/12/2023. Bà Thúy Hạnh là Vợ Chủ tịch HĐQT ABI Nguyễn Tiến Hải.

Xem thêm tại cafef.vn