15:49, 09/06/2022

LIX: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021  như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE