Lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, NGC đối mặt án hủy niêm yết

Lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, NGC đối mặt án hủy niêm yết

Ngoài khoản lỗ ròng gần 17 tỷ đồng, BCTC kiểm toán năm 2020 của CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (HNX: NGC) còn nhận "điểm trừ" bởi ý kiến ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán.

Về ý kiến ngoại trừ, đơn vị kiểm toán cho rằng chưa xác định được tính hiện hữu, đúng đắn và khả năng thu hồi của các khoản công nợ gồm hơn 960 triệu đồng phải thu ngắn hạn, hơn 315 triệu đồng trả trước người bán ngắn hạn và hơn 3 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn khác tại ngày 31/12/2020.

Với ý kiến này, phía NGC chỉ giải trình về nguồn gốc của các khoản được nhắc đến như khoản mục hơn 960 triệu đồng đến từ khách hàng nước ngoài mua sản phẩm Công ty; còn khoản mục hơn 315 tỷ đồng là do khách hàng nước ngoài bán nguyên liệu; cuối cùng, hơn 3 tỷ đồng đến từ khoản chi vượt quỹ tiền lương chưa tính vào chi phí của Công ty. Ngoài ra, NGC không giải thích gì thêm.

Bên cạnh ý kiến ngoại trừ, kiểm toán viên còn nhấn mạnh rằng khoản lỗ lũy kế của Công ty đã vượt quá vốn chủ sở hữu hơn 8 tỷ đồng, còn nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn hơn 45 tỷ đồng vì Công ty đã vay ngắn hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn nên đơn vị kiểm toán cho rằng khả năng hoạt động liên tục của NGC sẽ phụ thuộc vào các hoạt động có lãi trong tương lai cũng như việc tái cấu trúc lại nguồn vốn của Công ty.

Đối với 2 khoản chênh lệch đã được đơn vị kiểm toán nêu ra, NGC cho biết đây là khoản mất cân đối vốn còn tồn tại phát sinh từ khi Cong ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Khu Cảng các Tắc Cậu do tại thời điểm đầu tư, dự án này không được ngân hàng tài trợ vay vốn dài hạn nên Công ty phải sử dụng vốn ngắn hạn để tất toán khoản vay trung hạn khiến phát sinh tình trạng mất cân đối cơ cấu vốn.

NGC cũng cho biết, từ năm 2016-2018, Công ty đã dần khắc phục tình trạng mất cân đối trên từ hơn 26 tỷ đồng còn gần 19 tỷ đồng, nhưng do năm 2019 và năm 2020 kinh doanh thua lỗ nên tình trạng mất cân đối lại tăng lên hơn 45 tỷ đồng như vấn đề đơn vị kiểm toán đã nhấn mạnh.

Quá trình khắc phục tình trạng mất cân đối vốn của NGC
giai đoạn 2016-2018
Nguồn: Giải trình ý kiến kiểm toán 2020 của NGC

Năm 2020, doanh thu NGC giảm hơn 86% so với năm 2019, còn gần 18 tỷ đồng, kéo theo khoản lỗ sau thuế gần 17 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, NGC đã lỗ lũy kế hơn 31 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp gần 23 tỷ đồng. Như vậy, cổ phiếu NGC nhiều khả năng sẽ phải hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

* Khó khăn chồng chất, NGC 'ôm' lỗ gần 17 tỷ đồng trong năm 2020

* Mặc kệ thua lỗ, NGC vẫn lên kế hoạch lãi sau thuế 2021 gần 41 tỷ đồng

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút