Loạt doanh nghiệp cao su công bố KQKD năm 2023: Chỉ một công ty báo lãi giảm

Ba doanh nghiệp ngành cao su vừa công bố báo cáo tài chính quý cuối năm 2023 với tình hình tương đối khả quan.

Cụ thể trong quý IV, CTCP Cao su Tây Ninh (mã: TRC) đạt doanh thu 235 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 50 tỷ đồng, tăng lần lượt 29% và 66% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Lũy kế cả năm 2023, công ty ghi nhận hơn 582 tỷ đồng doanh thu thuần - tăng hơn 11% YoY, lãi sau thuế hơn 70 tỷ đồng - giảm nhẹ 6%. Các kết quả trên giúp TRC vượt 56% kế hoạch doanh thu và khoảng 3% mục tiêu lãi sau thuế đã đề ra cho cả năm.

Một doanh nghiệp ngành cao su khác là CTCP Cao su Thống nhất (mã: TNC) ghi nhận doanh thu 32,7 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 5 tỷ, tăng lần lượt 14% và 168% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2023, TNC đạt doanh thu 129 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 33 tỷ, tăng 33% và giảm 36% so với năm 2022. Dù không hoàn thành kế hoạch doanh thu song công ty đã vượt 10% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Loạt doanh nghiệp cao su công bố KQKD năm 2023: Chỉ một công ty báo lãi giảm
KQKD quý IV và lũy kế cả năm 2023 của Cao su Thống Nhất

CTCP Cao su Tân Biên (mã: RTB) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với doanh thu đạt 217 tỷ đồng - tăng hơn 70% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt gần 50 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 11 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2023, Cao su Tân Biên có doanh thu hơn 625 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước; lãi sau thuế 208 tỷ đồng - tăng gấp đôi cùng kỳ và vượt 61% kế hoạch lợi nhuận.

>>Một doanh nghiệp cao su ước lợi nhuận quý 4/2023 tăng gấp rưỡi cùng kỳ

Xem thêm tại nguoiquansat.vn