Loạt thành viên Hộng đồng quản trị BHI và Ban Kiểm soát xin từ nhiệm

Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội - BSH (mã BHI-UPCoM) đã công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Theo đó, Tổng công ty đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông gồm: ông Đỗ Quang Vinh; ông Vũ Đức Trung, ông Lê Đăng Khoa, ông Vũ Đức Tiến, ông Lưu Danh Đức, ông Nguyễn Văn Trưởng và thành viên Ban Kiểm soát là bà Ninh Thị Lan Phương.

Lý do ông Vinh đưa ra là do công việc cá nhân và mong muốn từ nhiệm kể từ ngày 15/4/2024.

Ông Đỗ Quang Vinh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) kiêm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, ông Vinh cũng đang giữ chức Chủ tịch.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, thành viên HĐQT công ty có 7 thành viên. Vậy là ngoại trừ ông Nguyễn Tất Thắng thì tất cả Thành viên HĐQT của BSH đều đã có đơn từ nhiệm.

Loạt thành viên Hộng đồng quản trị BHI và Ban Kiểm soát xin từ nhiệm - Ảnh 1

Trước đó, BHI đã bổ nhiệm ông Đoàn Kiêm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc giao Phụ trách; ông Phạm quang Trình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Trưởng - từ Tổng Giám đốc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, thời hạn 1 năm, kể từ ngày 1/4/2024.

Được biết, ngày 27/2024, DB Insurance đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài, chiếm 75% vốn điều lệ (tương 75 triệu cổ phiếu BHI). Số cổ phần còn lại thuộc sở hữu của Tổng công ty Rau quả và nông sản (Vegetexco -10,1%), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB – 4,29%) và các cổ đông khác.

Theo báo cái tài chính năm 2023 đã kiểm toán, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BHI đạt 2.630 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 2.718 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 33,3 tỷ).

Ngày 26/4 tới, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại Hà Nội.

Xem thêm tại vneconomy.vn