BCTC 1/2024 BHI - Quý 1 lỗ 20,73 tỷ đồng.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội cho biết giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 02-05-2024 đạt 14.500 VND/cổ phiếu.
  • Báo cáo tài chính cũng cho thấy sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của công ty, cùng với cơ cấu tài sản và nguồn vốn hiện tại.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây