Loạt vấn đề kiểm toán lưu ý với LEC cùng diễn biến cổ phiếu tăng sốc giảm mạnh

CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC) có văn bản giải trình và phương án khắc phục việc chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2023, theo đó Công ty đã hoàn thành việc nộp báo cáo nhưng lại xuất hiện ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

Loạt vấn đề kiểm toán lưu ý với LEC cùng diễn biến cổ phiếu tăng sốc giảm mạnh

CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC) có văn bản giải trình và phương án khắc phục việc chậm nộp BCTC soát xét bán niên năm 2023, theo đó Công ty đã hoàn thành việc nộp báo cáo nhưng lại xuất hiện ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.

Ngày 14/09, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu LEC vào diện cảnh báo từ ngày 21/09 do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

LEC giải trình do việc đàm phán không thành công hợp đồng với ba đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ phê duyệt nên Công ty đã phải tiến hành tìm và chọn đơn vị kiểm toán khác theo đúng các thủ tục quy định của pháp luật, dẫn đến thời gian để đơn vị kiểm toán mới thực hiện việc soát xét BCTC soát xét bán niên năm 2023 của LEC bị thiếu nên việc phát hành BCTC bán niên năm 2023 bị chậm trong vòng 6 ngày so với quy định.

Được biết, ba đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt để lựa chọn bao gồm Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis Afa Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Đến ngày 31/08, LEC thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC với đơn vị kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

LEC cho biết đã thực hiện xong việc nộp và công bố BCTC soát xét bán niên Công ty mẹ năm 2023 vào ngày 15/09/2023 và công bố BCTC soát xét bán niên hợp nhất năm 2023 vào ngày 20/09/2023 đồng thời thực hiện các giải trình theo đúng quy định về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, trong BCTC soát xét bán niên hợp nhất năm 2023 mà LEC công bố lại xuất hiện ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành về việc chưa ghi nhận chi phí lãi vay vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Cơ cở kết luận ngoại trừ của đơn vị kiểm toán
Nguồn: BCTC soát xét bán niên hợp nhất năm 2023 của LEC

Trước vấn đề đó, LEC cho biết phần chi phí lãi vay được nhắc đến này là khoản lãi vay trả cho ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HOSE: LPB) của Công ty con cấp 2 – CTCP Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình liên quan đến khoản vay vốn để nhận chuyển nhượng 21 căn nhà thuộc tòa D tổ hợp dự án Ánh Dương Soleil Đà Nẵng. LEC cho rằng việc nhận chuyển nhượng này là đầu tư dài hạn, đã được ghi nhận tại chỉ tiêu tài sản dở dang dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30/06/2023 và hiện nay 21 căn nhà này cũng đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bên bán bàn giao cho CTCP Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình, vì vậy chi phí lãi vay này nên được giữ lại để phân bổ vào giá trị hình thành nên tài sản dài hạn 21 căn nhà thuộc tòa D tổ hợp dự án Ánh Dương Soleil Đà Nẵng. Tuy nhiên LEC cho biết vẫn chấp nhận ý kiến ngoại trừ của bên kiểm toán.

Chi tiết khoản lãi vay tại thuyết minh 5.7
Nguồn: BCTC soát xét bán niên hợp nhất năm 2023 của LEC

Ngoài ra, trên cả BCTC soát xét bán niên Công ty mẹ năm 2023 và BCTC soát xét bán niên hợp nhất năm 2023 đều có nhiều sự sai lệch lớn so với báo cáo tự lập. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên Công ty mẹ năm 2023 giảm lỗ 28% sau kiểm toán trong khi lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên hợp nhất năm 2023 tăng lỗ 15.5% sau kiểm toán.

Thời gian qua, giá cổ phiếu LEC diễn biến khó lường. Trong tháng 7 giá cổ phiếu tăng mạnh từ vùng giá 7,000 đồng/cp lên trên 12,000 đồng/cp, nhưng kể từ tháng 8 thì cổ phiếu lại liên tục giảm mạnh về lại vùng giá quanh 7,000 đồng/cp. Kết phiên giao dịch ngày 29/09, giá cổ phiếu LEC đạt 7,230 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu LEC từ đầu năm 2023 đến hiện tại

Huy Khải

FILI