Lộc Trời (LTG) làm ăn bết bát nhưng các lãnh đạo vẫn nhận lương vài tỷ đồng

Theo kết quả BCTC kiểm toán năm 2023 của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG), lợi nhuận sau thuế của tập đoàn chỉ đạt gần 16,5 tỷ đồng, giảm 96% so với năm trước.

Điểm đáng chú ý, tuy công ty lãi ít ỏi nhưng ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT lại nhận mức thù lao 3,6 tỷ đồng trong năm 2023, gấp 6,3 lần năm 2022. Còn lại 4 thành viên HĐQT khác không nhận thù lao. Còn Ban tổng giám đốc và các thành viên quản lý chủ chốt nhận 5 tỷ đồng tiền lương, giảm khoảng 30% so với năm trước.

Lộc Trời (LTG) làm ăn bết bát nhưng các lãnh đạo vẫn nhận lương vài tỷ đồng
Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời

Theo BCTC quý I vừa công bố của Lộc Trời, 'đại gia buôn gạo' ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực khi doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận lại trượt về âm.

Cụ thể, Lộc Trời ghi nhận hơn 3.800 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý I, tăng tới 57% so với cùng kỳ nhưng giá vốn đội lên 65% ở mức 3.600 tỷ đồng kéo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 10% còn 245 tỷ đồng.

Đồng thời, chi phí tài chính tăng 28% lên 188 tỷ, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá cũng góp phần khiến lợi nhuận kiệt quệ.

Trừ các khoản thuế phí, Lộc Trời lỗ ròng 96 tỷ đồng quý đầu năm, kết quả này khiến mục tiêu lãi trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) là 1.000 tỷ đồng mà công ty đặt ra quá 'xa tầm với'.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn