Lộc Trời tăng lỗ do gánh nặng giá vốn và nợ vay

Theo kết quả kinh doanh vừa được Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời công bố, doanh thu ghi nhận tăng trưởng vượt bậc trong quý 1/2024, đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng trưởng mạnh này chủ yếu đến từ ngành lương thực khi tăng tới 96% so với quý 1/2023, đạt 3.284 tỷ đồng.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp trong kỳ lại giảm xuống mức 6,4%, so với mức 11,1% của quý 1/2023, chủ yếu do tác động của ngành lương thực. Trong nước, mặc dù có sự điều chỉnh giảm trong những tháng đầu năm nhưng giá lúa gạo quý 1/2024 vẫn đang cao hơn 20-30% so với cùng kỳ năm 2023, dẫn đến giá vốn ngành lương thực của Lộc Trời tăng cao, làm giảm biên lợi nhuận.

Trong khi đó, doanh thu ngành lương thực quý 1/2024 chiếm đến 85% cơ cấu doanh thu của Lộc Trời, tăng mạnh từ mức 68% của quý 1/2023, nên sự sụt giảm biên lợi nhuận ngành lương thực đã tác động mạnh tới biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý 1/2024.

Bên cạnh tác động từ giá vốn tăng mạnh, Lộc Trời còn chịu áp lực lớn từ chi phí tài chính. Riêng lãi vay trong quý 1/2024 là 126 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 105 tỷ đồng trong quý 1/2023. Điều này góp phần khiến lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 âm 86,4 tỷ đồng, cao hơn mức âm 77,2 tỷ đồng của quý 1 năm trước.

Lộc Trời cho biết, việc gia tăng chi phí tài chính do công ty tiếp tục sử dụng đòn bẩy tài chính cao để đảm bảo việc vận hành được ổn định. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao sẽ được duy trì trong các kỳ kế tiếp cùng với chính sách đồng hành cùng nông dân. Bên cạnh việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao, Lộc Trời sẽ song hành điều chỉnh cân bằng nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn. Sự điều chỉnh này sẽ giúp nguồn vốn lưu động tối ưu hóa và ngày càng ổn định với chiến lược phát triển của công ty.

Xem thêm tại haiquanonline.com.vn