Lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm, Becamex TDC thay nóng ghế lãnh đạo chủ chốt

2 lãnh đạo cao cấp rời “ghế nóng” trong 1 ngày

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC) (gọi tắt là Becamex TDC) đã công bố Nghị quyết quản trị về việc nhân sự cao cấp của công ty này, cụ thể, Hội đồng quản trị Becamex TDC miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Đoàn Văn Thuận, xuống giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực nhiệm kỳ 2024-2029 kiêm Tổng Giám đốc Công ty Becamex TDC bắt đầu từ ngày 19/6.

Công ty Becamex TDC một ngày thay 2 nhận sự cao cấp.

Cùng ngày, ông Hồ Hoàn Thành cũng bị Hội đồng quản trị Becamex TDC miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, theo đó ông Thành sẽ xuống giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc thường trực công ty này bắt đầu từ ngày 19/6.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Becamex TDC đã quyết định bổ nhiệm ông Quảng Văn Viết Cương đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Becamex TDC nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ông Quảng Văn Viết Cương sinh năm 1970, từ năm 2019 đến nay giữ chức Phó Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC - mã: BCM) và từ năm 2002 đến nay, ông Cương cũng là thành viên HĐQT Becamex TDC.

Lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm hàng chục tỷ đồng

Việc Becamex TDC thay ghế nóng lãnh đạo chủ chốt phần nào muốn cải thiện hơn nữa kết quả kinh doanh khi phải ghi nhận lợi nhuận liên tục âm.

Tính đến ngày 31/3/2024, tại báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy tổng tài sản của Becamex TDC ghi nhận con số hơn 3.543 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chỉ đạt hơn 766 tỷ đồng và phần lớn là nợ phải trả chiếm đến hơn 2.777 tỷ đồng, điều này cho thấy rằng nợ phải trả trên vốn chủ sở hưu cao hơn 3,6 lần, điều này đồng nghĩa doanh nghiệp này đa số được tài trợ bởi các khoản vay.

Screen Shot 2024-06-20 at 10.20.01 PM

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 119 tỷ đồng, cùng kỳ đạt hơn 103 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù doanh thu có tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của Becamex TDC tiếp tục nối tiếp chuỗi âm hàng chục tỷ đồng, cụ thể tính đến ngày 31/3/2024, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm hơn 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm gần 37 tỷ đồng… dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp âm hơn 24 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu Becamex TDC dùng để trả cổ tức, lãi chậm trả cổ tức cho công ty mẹ và trả nợ vay và lãi cho các ngân hàng...

Trước đó, ngày 13/5/2024, Hội đồng Quản trị Becamex TDC đã thông qua Nghị quyết để vay vốn trong thời gian ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương với số tiền 700 tỷ đồng.

Theo Hội đồng Quản trị Becamex TDC việc vay vốn này nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án, phương án kinh doanh của Công ty Becamex TDC.

Theo đó, khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản của Công ty Becamex TDC (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các tài sản khác và có thể là tài sản của bên thứ 3).

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn