May Sông Hồng (MSH) báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gần 75%

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của MSH đạt hơn 770 tỷ đồng, tăng 20,87% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng hơn 675 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp về bán hàng của công ty đạt hơn 95,2 tỷ đồng. Trong kỳ chi phí bán hàng của Công ty tăng 18% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 47%, nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh 259,13%, đạt hơn 34,4 tỷ đồng, giúp lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 47,7 tỷ đồng, tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải đà tăng trưởng về lợi nhuận trong quý I vừa qua, MSH cho biết, trong quý I/2024, Công ty ký được nhiều đơn hàng nên doanh thu tăng 20,87%. Ngoài ra, mặc dù chi phí đầu vào tăng, nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận của công ty tăng 75%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, May Sông Hồng đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 370 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 14,5% và 20,5% so với năm 2023. Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20-40%.

MSH cho biết kế hoạch kinh doanh 2024 được xây dựng tương đối an toàn. Dự kiến doanh thu được tính dựa trên tỷ trọng hàng FOB quay lại và chiếm tỷ lệ 85-90%. Lợi nhuận năm 2023 dự kiến khá hơn 2023 nên biên lợi nhuận tốt hơn. MSH có hai nhà máy mới trong đó nhà máy SH10 đã hoạt động 100% công suất. Nhà máy XT2 đang xây dựng. Công ty luôn xây dựng kế hoạch khách hàng nhằm đảm bảo nhà máy có đơn hàng sản xuất ngay. Công suất hoạt động năm đầu tiên đạt 50%, và đạt 100% từ năm thứ ba.

Công ty nhận định tình hình thị trường năm 2024 sẽ khá hơn năm 2023 và bình phục vào năm 2025. Năm 2024, đơn hàng đã quay trở lại.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 28/4 vừa qua lãnh đạo Công ty cho biết, May Sông Hồng là công ty thứ hai của Việt Nam và là công ty đầu tiên trong ngành dệt may Việt Nam đầu tư tại Ai Cập. Ai Cập có nhiều lợi thế, là nước có nền văn minh lâu đời, chi phí nhân công thấp hơn nhiều Việt Nam và có hiệp định tự do ký với Isarel, theo đó hàng xuất đi Mỹ được miễn thuế 100%, thời gian vận chuyển đường biển sang châu Âu và Mỹ gần.

Lãnh đạo MSH phân tích, đầu tư vào môi trường mới luôn có rủi ro nhưng cơ hội rất nhiều, đặc biệt là chi phí nhân công thấp so với mặt chi phí hiện tại và trong tương lai ở Việt Nam. Để giảm thiểu rủi ro, Công ty đầu tư quy mô nhỏ và cử người ở Công ty sang vận hành. Việc mở rộng quy mô sẽ được quyết định tùy vào thực tế.

Trên thị trường, phiên giao dịch ngày 2/5, cổ phiếu MSH đạt thị giá 44.250 đồng/cổ phiếu, tăng 2,43% so với phiên trước đó.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn