MCM đặt mục tiêu lãi ròng năm 2021 tăng gần 14%

MCM đặt mục tiêu lãi ròng năm 2021 tăng gần 14%

CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 với các chỉ tiêu kế hoạch cao hơn kết quả năm 2020 từ 8% - 14%.

Cụ thể, MCM đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2021 đạt hơn 3,000 tỷ đồng, cao hơn 8.6% so với mức thực hiện năm 2020. Trong khi đó, lãi trước và sau thuế được kỳ vọng sẽ đạt lần lượt gần 338 tỷ đồng và 319 tỷ đồng, tăng 13.5%.

Kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của MCM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: MCM

Về tình hình kinh doanh năm 2020, doanh thu thuần và lãi ròng MCM lần lượt đạt hơn 2,800 tỷ đồng và gần 281 tỷ đồng, tăng hơn 10% và 68% so với năm 2019. So với kế hoạch năm, lãi sau thuế vượt hơn 78% kỳ vọng trong khi doanh thu chỉ thực hiện được hơn 97% mục tiêu đề ra.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC đã kiểm toán năm 2020
so với kế hoạch 2020 và thực hiện 2019
Nguồn: MCM

Dự kiến trong năm 2021, CTCP GTNFoods (HOSE: GTN) sẽ hoán đổi toàn bộ 250 triệu cp GTN đang lưu hành thành cổ phiếu VLC để sáp nhập vàp Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam (UPCoM: VLC) – công ty mẹ của MCM vào tháng 7 và tháng 8 tới trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

*Vì sao GTN muốn hủy niêm yết trên HOSE và sáp nhập vào VLC?

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút