Một cá nhân bị "phạt nguội" vì mua "chui” cổ phiếu dù đã thoái vốn 2 năm trước

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Văn Quân (có địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Cụ thể, theo UBCKNN, ngày 22/10/2021, ông Vũ Văn Quân đã thực hiện giao dịch mua 523.000 cổ phiếu của CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã PPE) dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 271.300 cổ phiếu PPE lên 794.300 cổ phiếu PPE (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 13,57% lên 39,72% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam) nhưng không đăng ký chào mua công khai với UBCKNN.

Theo đó, ông Quân bị phạt tiền 100 trăm triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan quản lý còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Vũ Văn Quân. Cá nhân này buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, buộc phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Đáng chú ý, theo công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 8/12/2021, ông Vũ Văn Quân đã bán ra 495.000 cổ phiếu PPE qua đó giảm lượng sở hữu xuống còn 0 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn từ ngày 3/12/2021.

Xem thêm tại cafef.vn