Một công ty chứng khoán 'giấu' hơn 2.200 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I/2024

CTCP Chứng khoán Vietcap (Mã VCI - HoSE) mới đây cập nhật kết quả kinh doanh quý I/2024 với lợi nhuận sau thuế đạt gần 200 tỷ đồng - tăng 171% so với cùng kỳ (YoY).

Quý đầu năm, Vietcap đạt doanh thu 806 tỷ đồng - tăng mạnh so với mức gần 500 tỷ YoY. Hoạt động môi giới và cho vay của VCI đều ghi nhận tăng trưởng mạnh với 182 tỷ và đạt 180 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tự doanh vẫn là chủ lực doanh thu khi đem về 352 tỷ đồng - tăng gần 130%; lợi nhuận đem về ở mức 171 tỷ - gấp gần 4 lần YoY.

Theo giải trình, quý I/2024, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực so với cùng kỳ. Vietcap đã thực hiện hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu tự doanh tăng. Thị trường chứng khoán khởi sắc cũng giúp doanh thu môi giới tăng tích cực.

Đến cuối quý, tổng tài sản của công ty đạt 19.545 tỷ đồng - tăng hơn 13% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản bảo gồm:

- Hơn 2.200 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi và giá trị đầu tư chứng khoán, tăng gần 1.000 tỷ so với đầu năm;

- Dư nợ cho vay và phải thu tăng lên mức gần 8.600 tỷ;

- Danh mục tài sản tài chính sãn sàng để bán (AFS) tăng gần 1.100 tỷ đồng, đạt 7.687 tỷ. Các cổ phiếu nổi bật trong danh mục AFS gồm KDH, IDP, MBB, FPT, TDM, PNJ, STB

Cơ cấu nguồn vốn khá cân bằng khi tổng nợ phải trả chiếm khoảng 60% nguồn vốn, ở mức 11.367 tỷ đồng. Phần lớn hình thành từ vay tài chính ngắn hạn (hơn 10.200 tỷ).

Một công ty chứng khoán 'giấu' hơn 2.200 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I/2024
Thuyết minh vốn chủ sở hữu cửa Vietcap thời điểm cuối quý I/2024 và cuối năm 2023

Đáng chú ý, trong cơ cấu vốn chủ sở hữu của Vietcap tính đến cuối tháng 3/2024, công ty đang ghi nhận của để dành là gần 2.220 tỷ đồng khoản "chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý". Đây là của để dành của VCI - thực chất là khoản lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tự doanh chưa được ghi nhận vào kết quả kinh doanh hợp nhất. Con số này đã tăng hơn 600 tỷ đồng (+37,9%) so với thời điểm cuối năm 2023.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn